-
00
00
00
-
  • Tryk på eller for at justere tallet.
  • Start / Pause : Enter
  • Når timeren starter, ændres URL (linkadresse). Denne URL indeholder kørselsoplysninger for timeren. Du kan dele denne URL hvor som helst, og den vil stadig fungere.
  • Titlen kan redigeres.
  • Annoncer er skjult i fuldskærmstilstand.
  • Titler kan kun redigeres i din egen browser.
  • Online web-applikation uden nogen installation.
  • Præcision til mikrosekund (1/1000 sekund).
  • Ringetiden er begrænset til maksimalt 90 sekunder.