Null-tegn

Kopier / Sæt ind

Klik for at kopiere ▼
=
HTML betyder
∅
∅
U+2205
Null-tegn
Null-tegnet, betegnet som ∅, repræsenterer det matematiske begreb om den tomme mængde, som er en mængde der ikke indeholder nogen elementer.

Hvad er Null-tegnet?

Null-tegnet, symboliseret ved ∅, bruges i mængdelære til at betegne den tomme mængde. En tom mængde indeholder ingen elementer og er en delmængde af enhver mængde.

Tegn der ligner Null-tegnet

Der er flere tegn der ligner Null-tegnet, men har forskellige betydninger:

 • Græske bogstaver (Φ, Θ): Disse græske bogstaver kan ligne Null-tegnet, men bruges i forskellige matematiske og videnskabelige sammenhænge. Phi (Φ) bruges i forskellige matematiske ligninger, og Theta (Θ) bruges ofte i trigonometri og calculus.
 • Kyrilliske tegn (Ө, Ф): Disse kyrilliske tegn ligner Null-tegnet, men bruges i forskellige sproglige sammenhænge.
 • ⌀ (Diameter-symbol): Diameter-symbolet bruges i ingeniørvidenskab og geometri til at angive diameteren af cirkler og cylindriske objekter.
 • Ø (O med streg): Selvom det visuelt ligner, bruges dette symbol i forskellige sammenhænge, herunder lingvistik, og bør ikke forveksles med Null-tegnet.

Anvendelser og Implikationer af Null-tegnet i Forskellige Felter

Null-tegnet (∅) har forskellige anvendelser og implikationer:

 • Matematik: Hyppigt brugt i mængdelære, topologi og andre matematiske sammenhænge.
 • Datalogi: Bruges til at repræsentere en tom mængde i algoritmer og datastrukturer.
 • Statistik: Representerer en mængde uden mulige udfald.
 • Programmering: Bruges til at repræsentere en null eller tom værdi i programmeringssprog.
 • Filosofiske Implikationer: Begrebet om den tomme mængde har udløst filosofiske diskussioner om "intethedens" natur og dens plads i matematiske og logiske systemer.

Forskelle mellem Null-tegnet og Andre Mængde-symboler

I modsætning til Forenings-symbolet (∪) og Skærings-symbolet (∩), som kombinerer mængder, indikerer Null-tegnet (∅) fraværet af elementer. Det er unikt ved at være en delmængde af enhver mængde, herunder sig selv.

Sådan Skriver du Null-tegnet ved Hjælp af Tastaturgenveje, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold Alt-tasten nede og tast 8709 på det numeriske tastatur, og slip derefter Alt-tasten.
 • Mac: Tryk på Option + 0.
 • Linux: Tryk på Ctrl + Shift + u, tast derefter 2205 og tryk på Enter.
 • HTML: Brug det navngivne tegn ∅ eller det numeriske tegn ∅.
 • LaTeX: For at skrive Null-tegnet i LaTeX, brug kommandoen \emptyset.

Symbolbilleder

Null-tegn