Delmængde af

Kopier / Sæt ind

Klik for at kopiere ▼
HTML betyder
⊂
⊂
U+2282
Delmængde af
Symbolet for delmængde af, markeret som ⊂, bruges inden for mængdelære for at indikere, at en mængde er en delmængde af en anden, men ikke lig med den.
⊆
⊆
U+2286
Delmængde af eller lig med
Symbolet for delmængde af eller lig med, markeret som ⊆, indikerer, at en mængde enten er en delmængde af en anden eller lig med den.

Hvad er symbolet for "Delmængde af"?

Symbolet for delmængde af, repræsenteret som ⊂, angiver, at en mængde er indeholdt i en anden, men ikke identisk med den. For eksempel, hvis vi har mængderne A = {1, 2, 3} og B = {1, 2, 3, 4, 5}, kan det udtrykkes som A ⊂ B, hvilket indikerer, at A er en delmængde af B.

Hvad er symbolet for "Delmængde af eller lig med"?

Symbolet for delmængde af eller lig med, repræsenteret som ⊆, indikerer, at en mængde enten er indeholdt i en anden eller er identisk med den. For de samme mængder A og B er A ⊆ B også korrekt, fordi A er en delmængde af B. Hvis A derimod er {1, 2, 3} og B er {1, 2, 3}, ville A ⊆ B være den passende notation, da de to mængder er ens.

Hvordan adskiller man mellem de to delmængde-symboler?

Det er vigtigt at forstå forskellen mellem de to symboler for at undgå forvirring. Husk at ⊂ betyder streng delmængde (ikke lig med), mens ⊆ betyder delmængde eller lig med. Det sidstnævnte symbol åbner muligheden for, at de to sammenlignede mængder kan være identiske.

Anvendelser og unikke brug af delmængde-symbolerne

Delmængde-symbolerne (⊂ og ⊆) er fundamentale inden for forskellige matematiske og beregningsmæssige sammenhænge:

  • Mængdelære: Bruges til at udtrykke forhold mellem mængder.
  • Matematik: Forekommer på tværs af forskellige felter for at illustrere mængdeforhold.
  • Datalogi: Afgørende inden for algoritmer og datastrukturer for at udtrykke mængdeforhold og operationer.

Tastning af delmængde-symbolerne

  • Windows: For ⊂, brug Alt+8834; for ⊆, brug Alt+8838.
  • Mac: Få adgang til begge symboler via Tegnoversigten.
  • Linux: For ⊂, brug Ctrl+Shift+u, derefter 2282; for ⊆, fortsæt med 2286.
  • HTML: For ⊂, brug ⊂ eller ⊂; for ⊆, brug ⊆ eller ⊆.
  • LaTeX: For ⊂, skriv \subset; for ⊆, skriv \subseteq.

Symbolbilleder

Delmængde afDelmængde af eller lig med