Disjunction Symbol (ELLER)

Kopier / Sæt ind

Klik for at kopiere ▼
¬
HTML betyder
∨
∨
U+2228
Disjunction Symbol (ELLER)
Disjunctionsymbolen, også kendt som ELLER-symbolet og symboliseret som ∨, repræsenterer den logiske operation af disjunktion, som er sand, når mindst en af dens operand er sand.

Hvad er Disjunction Symbol (ELLER)?

Disjunction Symbol, som symboliseres som ∨, bruges i logik til at betegne den logiske operation af disjunktion. En disjunktion er sand, når mindst en af dens operand er sand.

Alternative repræsentationer i software og programmering

I forskellige softwareprogrammer og programmeringssprog kan "eller" operationen repræsenteres forskelligt:

 • JavaScript (JS): Den logiske "eller" repræsenteres ved hjælp af ||. For eksempel: x > 10 || y < 5.
 • Google Sheets: Bruger funktionen OR(), som f.eks. =OR(A1>10, B1<5).
 • Excel: Primært bruges funktionen OR(), som f.eks. =OR(A1>10, B1<5). Derudover kan + bruges som en genvej for "eller" inden for array formler.

Anvendelser af Disjunction Symbol i forskellige felter

Disjunction Symbol (∨) har anvendelser inden for flere discipliner:

 • Matematik: Anvendes bredt inden for propositional logik og andre matematiske sammenhænge.
 • Datalogi: Anvendes i programmering til logiske operationer og betingelser.
 • Philosophy: Bruges i formel logik og filosofiske argumenter.

Tolkningen af Disjunction Symbol afhænger i høj grad af dets kontekstuelle brug, om det er inden for akademiske discipliner eller anvendt videnskab.

Sådan skrives Disjunction Symbol ved hjælp af tastaturgenveje, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold Alt-tasten nede og tast den relevante kode på den numeriske tastaturdel og slip Alt-tasten. (Den specifikke Alt-kode kan variere afhængigt af skrifttype og software.)
 • Mac: Den specifikke genvej kan variere. Ofte kræves specialiseret software eller indstillinger.
 • Linux: Tryk på Ctrl + Shift + u, tast derefter den unicode-hexadecimale værdi og tryk på Enter.
 • HTML: Brug det navngivne tegn, der passer til disjunctionsymbolet, eller dets numeriske tegn.
 • LaTeX: For at skrive Disjunction Symbol i LaTeX skal du bruge kommandoen \lor.

Symbolbilleder

Disjunction Symbol (ELLER)