Konjunktionssymbol (OG)

Kopier / Sæt ind

Klik for at kopiere ▼
¬
HTML betyder
∧
∧
U+2227
Konjunktionssymbol (OG)
Konjunktionssymbolet, betegnet som ∧, repræsenterer den logiske operation af konjunktion, som kun er sand, når begge dens operand er sande.

Hvad er Konjunktionssymbolet (OG)?

Konjunktionssymbolet, symboliseret ved ∧, bruges i logik til at betegne den logiske operation af konjunktion. En konjunktion er kun sand, når begge dens operand er sande.

Alternative repræsentationer i software og programmering

I forskellige softwareapplikationer og programmeringssprog kan "og"-operationen repræsenteres forskelligt:

 • JavaScript (JS): Den logiske "og" repræsenteres ved hjælp af &&. For eksempel x > 10 && y < 5.
 • Google Sheets: Bruger funktionen AND(), som i =AND(A1>10, B1<5).
 • Excel: Bruger primært funktionen AND(), som =AND(A1>10, B1<5). Derudover kan * bruges som en genvej for "og" inden for array-formler.

Anvendelser af Konjunktionssymbolet i forskellige fagområder

Konjunktionssymbolet (∧) har anvendelser inden for flere discipliner:

 • Matematik: Bredt anvendt inden for udsagnslogik og andre matematiske sammenhænge.
 • Datalogi: Anvendes i programmering til logiske operationer og betingelser.
 • Filosofi: Bruges i formel logik og filosofiske argumenter.

Tolkningen af Konjunktionssymbolet afhænger i høj grad af dets kontekstuelle brug, om det er inden for akademiske discipliner eller anvendte videnskaber.

Sådan skriver du Konjunktionssymbolet ved hjælp af tastaturgenveje, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold Alt-tasten nede og tast den relevante kode på det numeriske tastatur, og slip derefter Alt-tasten. (Den specifikke Alt-kode kan variere afhængigt af skrifttype og software.)
 • Mac: Den specifikke genvej kan variere. Ofte kræves specialiseret software eller indstillinger.
 • Linux: Tryk på Ctrl + Shift + u, tast derefter den Unicode-hexadecimale værdi og tryk Enter.
 • HTML: Brug det navngivne tegn, der passer til konjunktionssymbolet eller dets numeriske tegn.
 • LaTeX: For at skrive Konjunktionssymbolet i LaTeX skal du bruge kommandoen \land.

Symbolbilleder

Konjunktionssymbol (OG)