Afsnit mærke

• punktum | ❝ spørgsmålstegn | » beslagsymboler | § afsnit mærke | * asterisk symboler
Klik på ikonet for at kopiere til udklipsholderen ▼
§
※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke billede eller kombinerede tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Sæt ind
§ afsnit / kapitel tegn
afsnit mærke
omvendt afsnitstegn
østasiatiske referencemærke