• punktum | ❝ spørgsmålstegn | » beslagsymboler | § afsnit mærke | * asterisk symboler
Klik på ikonet for at kopiere til udklipsholderen ▼
︿«»
※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke billede eller kombinerede tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Sæt ind
venstre hjørne beslag (CJK)
højre hjørne beslag. (CJK)
venstre hvide hjørne beslag (CJK)
højre hvid hjørne beslag. (CJK)
dobbelt op pege vinkel
dobbelt ned pegevinkel
︿ chevronsymbol peger op
chevronsymbol peger på nedad
præsentationsformular til lodret venstre hjørne beslag (CJK)
præsentationsformular til lodret højre hjørne beslag. (CJK)
præsentationsformular til lodret venstre hjørne beslag. (CJK)
præsentationsformular til lodret højre hvid hjørnekonsol. (CJK)
enkelt citeringsmærke til venstre pegevinkel
enkelt citatmærke med højre vinkel
« venstre-peger dobbeltvinkel citatmærke
» højreorienteret dobbeltvinkelt citatmærke
halvbredde venstre hjørne beslag
halvbredde højre hjørne beslag
pil op hoved
pil ned hoved
rynkesymbol
smileysymbol
øvre firkantet parentes
øvre parentes
nederste parentes
øverste krøllede parentes
nederste krøllede parentes
øverste skildpadde skal parentes
nederste skildpadde skal parentes