Hamburger menysymbol, navigationsikon, ikon for udvidelse / kollaps, kontekstuel menu og tre-punkts symbol.
Klik på ikonet for at kopiere til udklipsholderen ▼
Ξ︿𓏬𓃑𓏧

※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke billede eller kombinerede tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Sæt ind
hamburger ikon
Hamburger menuikon
Ξ den originale Riemann Xi-funktion.
strengt ækvivalent symbol. fire linjer symbol.
tre lodrette sorte prikker
lodret ellipsesymbol
fire lodrette sorte cirkler
fire lodrette sorte firkanter
midtlinje vandret ellipsesymbol
vandret ellipsesymbol
forholdssymbol. fire prikker i firkant.
sort opadrettet trekant
sort nedadvendt trekant
sort højre-pegende trekant
hvid op-peger trekant
hvid nedadvendt trekant
hvid højre-pegende trekant
pil op hoved
pil ned hoved
︿ chevronsymbol peger op
chevronsymbol peger på nedad
dobbelt op pege vinkel
dobbelt ned pegevinkel
𓏬 tre lodrette hvide cirkler
𓃑 ni prikker