Menu

Hamburger menysymbol, navigationsikon, ikon for udvidelse / kollaps, kontekstuel menu og tre-punkts symbol.
Klik på ikonet for at kopiere til udklipsholderen ▼
Ξ︿𓏬𓃑𓏧
※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke billede eller kombinerede tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Sæt ind
hamburger ikon
Hamburger menuikon
indkredset kinesisk tegn "tre"
strengt ækvivalent symbol. fire linjer symbol.
tre lodrette sorte prikker
lodret ellipsesymbol
fire lodrette sorte cirkler
fire lodrette sorte firkanter
midtlinje vandret ellipsesymbol
vandret ellipsesymbol
forholdssymbol. fire prikker i firkant.
sort opadrettet trekant
sort nedadvendt trekant
sort højre-pegende trekant
hvid op-peger trekant
hvid nedadvendt trekant
hvid højre-pegende trekant
pil op hoved
pil ned hoved
︿ chevronsymbol peger op
chevronsymbol peger på nedad
dobbelt op pege vinkel
dobbelt ned pegevinkel
𓏬 tre lodrette hvide cirkler
𓃑 ni prikker
Firkant fire hjørner