Ellipsis-tegnet

Kopier / Sæt ind

Klik for at kopiere ▼
.
HTML betyder
…
…
U+2026
Ellipsis
Ellipsis-tegnet, også kendt som …, er en serie af tre prikker, der angiver en udeladelse eller en pause i tale eller skrift.

Hvad er ellipsis-tegnet?

Ellipsis-tegnet, symboliseret med …, bruges ofte til at angive en pause, en udeladelse af ord eller en afbrydelse af en tanke. Det kan også bruges til at betegne en ufuldstændig liste eller antyde fortsættelse.

Eksempel på brug af ellipsis-tegnet

I litteraturen kan et ellipsis-tegn bruges til at angive, at en karakter tøver, for eksempel: "Jeg troede, jeg så... det betyder ikke noget."

Brug af ellipsis-tegnet i formel skrivning

I formel skrivning bruges et ellipsis-tegn ofte til at angive udeladte afsnit af citeret materiale. Når man citerer et afsnit fra en bog, kan irrelevante afsnit udelades og erstattes med et ellipsis-tegn for at forkorte citatet, samtidig med at dets betydning bevares.

Anvendelser og unikke brug af ellipsis-tegnet

Ellipsis-tegnet (…) har forskellige anvendelser og unikke brug:

  • Litteratur: Bruges til at angive en pause, en udeladelse af ord eller en afbrydelse af en tanke.
  • Matematik: Anvendes til at repræsentere en ufuldstændig sekvens eller liste.
  • Grafisk design: Bruges i design til at antyde fortsættelse.
  • Web- og app-design: Bruges til at repræsentere afkortet tekst eller for at angive, at der er mere indhold tilgængeligt.
  • Journalistik: Bruges i citeret materiale til at angive udeladte afsnit.

Sådan skriver du ellipsis-tegnet ved hjælp af tastaturgenveje, Alt-koder og LaTeX

  • Windows: Hold Alt-tasten nede og tast 0133 på det numeriske tastatur, og slip derefter Alt-tasten.
  • Mac: Tryk på Option + ;.
  • Linux: Tryk på Ctrl + Shift + u, tast derefter 2026 og tryk på Enter.
  • HTML: Brug det navngivne tegn … eller det numeriske tegn ….
  • LaTeX: For at skrive ellipsis-tegnet i LaTeX skal du bruge kommandoen \ldots.

Symbolbilleder

Ellipsis