Græske bogstaver

∞ Matematiske symboler | α β ∑ Græske bogstaver | ⁽¹²³⁾ Subscript / superscript symboler | ½ ⅓ ¼ Fraktionssymboler
Klik på ikonet for at kopiere til udklipsholderen ▼
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψω
udtale:Αα - Alpha / Ββ - Beta / Γγ - Gamma / Δδ - Delta / Εε - Epsilon / Ζζ - Zeta / Ηη - Eta / Θθ - Theta / Ιι - Iota / Κκ - Kappa / Λλ - Lambda / Μμ - Mu / Νν - Nu / Ξξ - Xi / Οο - Omicron / Ππ - Pi / Ρρ - Rho / Σσς - Sigma / Ττ - Tau / Υυ - Upsilon / Φφ - Phi / Χχ - Chi / Ψψ - Psi / Ωω - Omeg.
※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke billede eller kombinerede tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Sæt ind
Σ græsk bogstav SIGMA
α græsk bogstav alpha
β græsk bogstav BETA
γ Græsk bogstav GAMMA
δ Græsk bogstav DELTA
ε græsk bogstav Epsilon
ζ græsk bogstav ZETA
η Græsk bogstav ETA
θ Græsk bogstav THETA
ι Græsk bogstav IOTA
κ græsk bogstav Kappa
λ græsk bogstav lambda
μ græsk bogstav μ
ν græsk bogstav nu
ξ græsk bogstav XI
ο græsk bogstav omikron
π Græsk bogstav PI
ρ Græsk bogstav RHO
σ Græsk bogstav SIGMA
τ Græsk bogstav TAU
υ Græsk bogstav UPSILON
φ Græsk bogstav Φ
χ græsk bogstav CHI
ψ græsk bogstav PSI
ω Græsk bogstav omega