Fraktionssymboler

∞ Matematiske symboler | α β ∑ Græske bogstaver | ⁽¹²³⁾ Subscript / superscript symboler | ½ ⅓ ¼ Fraktionssymboler
Klik på ikonet for at kopiere til udklipsholderen ▼
½¼¾

Du kan også kombinere brøksymbolerne selv.

※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke billede eller kombinerede tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Sæt ind
½ fælles brøkdel - halvdelen
fælles brøkdel - en tredjedel
fælles brøkdel - to tredjedele
¼ fælles brøkdel - en fjerdedel
¾ fælles brøkdel - tre fjerdedele
fælles brøkdel - en femtedel
fælles brøkdel - to femtedele
fælles brøkdel - tre femtedele
fælles brøkdel - fire femtedele
fælles brøkdel - en sjette
fælles brøkdel - fem seksder
fælles fraktion - en syvende
fælles fraktion - en ottende
fælles fraktion - tre ottendedele
fælles brøkdel - fem ottendedele
fælles fraktion - syv åttendedele
fælles brøkdel - en niende
fælles brøkdel - en tiendedel
fælles fraktion - nul tredjedele
fraktionstæller en