Faktisk størrelse af United States Dollar (USD)

  • højde:66.3mm (2.61Inches)
  • bredde:156.0mm (6.14Inches)
{as_size} / {as_monitor} IFRAME embed
Faktisk størrelse billede af  United States Dollar (USD) .