Kvadratsymbol (Superscript Two)

Kopier / Sæt ind

Klik for at kopiere ▼
²¹³^
HTML betyder
² ²
²
U+B2
Kvadratsymbol
Også kendt som Superscript Two, dette symbol bruges ofte inden for matematik, naturvidenskab og ingeniørvirksomhed til at indikere kvadrering af et tal eller en variabel.

Hvad er Kvadratsymbolet?

Kvadratsymbolet, repræsenteret ved ², bruges primært inden for matematik, naturvidenskab og ingeniørvirksomhed til at angive kvadratet af et tal eller en variabel.

Formler og beregninger med Kvadratsymbolet

Kvadratsymbolet (²) bruges til at angive kvadrering i matematik, hvilket involverer at multiplicere et tal med sig selv. Formlen for at repræsentere kvadrering er:

x² = x × x

Eksempler på brug af Kvadratsymbolet:

 • For tallet 2: 2² = 2 × 2 = 4
 • For tallet 5: 5² = 5 × 5 = 25

Alternative metoder til at repræsentere Kvadratsymbolet

Udover traditionelle metoder er der alternative måder at repræsentere Kvadratsymbolet i Google Sheets, Excel og Google Søgning:

 • Google Sheets og Excel: Du kan bruge ^2 i formler for at angive kvadrering. For eksempel, 3^2 = 9.
 • Google Søgning: Hvis du forsøger at bruge symbolet ² i en Google-søgning, kan du blot skrive "kvadrat" eller bruge "^2" til at repræsentere konceptet. For eksempel vil søgningen på 3^2 give resultater relateret til 3's kvadrat.
 • Spotlight (Mac): Du kan bruge ^2 til at udføre kvadratberegninger direkte i søgefeltet. For eksempel vil indtastning af 3^2 vise resultatet som 9.

Anvendelser og unikke brug af Kvadratsymbolet

Kvadratsymbolet (²) har forskellige anvendelser og unikke brug:

 • Matematik: Angiver kvadratet af et tal eller en variabel.
 • Naturvidenskab: Bruges i formler som (E = mc²) for at angive kvadrerede termer.
 • Enheder: Bruges i enhedsbeskrivelser, f.eks. m² for kvadratmeter.
 • Textformatering: Bruges lejlighedsvis i tekst af stilistiske årsager, f.eks. ved skrivning af datoer som "2nd".

Sådan skriver du Kvadratsymbolet ved hjælp af tastaturgenveje, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold Alt-tasten nede og tast 0178 på det numeriske tastatur, og slip derefter Alt-tasten.
 • Mac: Tryk på Option + 00B2.
 • Linux: Tryk på Ctrl + Shift + u, tast derefter 00B2 og tryk på Enter.
 • HTML: Brug det navngivne tegn ² eller det numeriske tegn ².
 • LaTeX: For at skrive Kvadratsymbolet i LaTeX skal du bruge kommandoen ^{2}.

Symbolbilleder

Kvadratsymbol