Servicemærke-symbol

Kopier / Sæt ind

Klik for at kopiere ▼
®©
HTML betyder
℠
U+2120
Servicemærke-symbol
Representerer et ikke-registreret servicemærke og angiver et mærke, der bruges til at promovere eller brande tjenester. Det betyder, at der gøres krav på rettigheder til et mærke for tjenester, selvom den officielle registrering af servicemærket ikke er blevet afsluttet.

Forståelse af Servicemærke-symbolet: ℠

Mens varemærker vedrører varer, vedrører servicemærker tjenester. Servicemærke-symbolet, angivet som ℠, er en ækvivalent til ™-symbolet, men for tjenester i stedet for produkter.

  • Servicemærke-symbol (℠): Dette symbol bruges til ikke-registrerede servicemærker og angiver et krav over et bestemt navn, slogan eller logo, der repræsenterer tjenester. Ligesom ™-symbolet betyder det, at der gøres krav på et bestemt mærke, selvom den officielle registrering ikke er afsluttet. Det vedrører dog specifikt tjenester i stedet for varer.

For eksempel kan et firma, der tilbyder finansiel rådgivning, bruge ℠-symbolet ved siden af deres brandnavn for at angive deres krav til den specifikke tjenesterepræsentation.

Betydning af Servicemærker inden for Branding

I dagens økonomi udgør tjenester en betydelig del af markedet. Derfor er det afgørende at beskytte et brands identitet inden for tjenestesektoren. Servicemærker giver virksomheder en måde at gøre krav på deres unikke tjenester og adskille sig fra konkurrenterne. Det er vigtigt for tjenesteudbydere at forstå og bruge ℠-symbolet korrekt for at sikre, at de præcist angiver deres brands særpræg og værditilbud.

Reel Verdens Case: Store streamingplatforme

Populære streamingplatforme som Netflix eller Spotify leverer tjenester i stedet for fysiske varer. Når disse virksomheder først blev lanceret, kunne de have brugt ℠-symbolet sammen med deres navne, sloganer eller logoer for at angive deres krav til den specifikke repræsentation af streamingtjenester. Når de blev etablerede og registrerede deres servicemærker, kunne de derefter skifte til at bruge ®-symbolet.

Juridiske Implikationer af Servicemærke-symboler

På samme måde som ™-symbolet tilbyder ℠-symbolet ikke den fulde juridiske beskyttelse, der følger med officiel registrering. Det giver dog en offentlig erklæring om ejerskab over en bestemt tjenesterepræsentation. Virksomheder opfordres til at registrere deres servicemærker for at opnå stærk juridisk beskyttelse mod potentielle krænkelser eller tvister.

Sådan bruges Servicemærke-symbolet

Servicemærke-symbolet (℠) skal placeres umiddelbart efter det navn, logo eller slogan, det henviser til, helst i øverste højre hjørne. For eksempel:

NavnPåTjeneste℠

Andre anvendelser inkluderer:

  • I digitale reklamer for tjenester.
  • På virksomhedens hjemmesides forside eller om-side.
  • I promoveringsmaterialer til servicebaserede arrangementer eller kampagner.

Symbolbilleder

Servicemærke-symbol