Integral Symbol (Integraltegn)

Kopier / Sæt ind

Klik for at kopiere ▼
Δ
HTML betyder
∫
∫
U+222B
Integral Symbol (Integraltegn)
Det integrale symbol, betegnet som ∫, repræsenterer den matematiske operation for integration, som finder arealet under en kurve.
∬
U+222C
Double Integral Symbol (Dobbelt integraltegn)
Repræsenterer processen med at integrere en funktion over to variable og betegner ofte volumen under en overflade i tredimensionelt rum.
∭
U+222D
Triple Integral Symbol (Tredobbelt integraltegn)
Bruges til at integrere en funktion over tre variable og repræsenterer ofte volumen af en solid i tredimensionelt rum.

Hvad er Integraltegnet?

Integraltegnet, symboliseret af ∫, bruges i matematik til at betegne operationen for integration. Integration er den omvendte proces af differentiation og bruges til at finde arealet under en kurve eller akkumulationen af størrelser.

Typer af Integraler

Der findes forskellige typer integraler i matematik:

 • Bestemt integral: Har øvre og nedre grænser og giver en numerisk værdi, der repræsenterer arealet mellem funktionen og x-aksen.
 • Ubegrænset integral: Har ikke fastsatte grænser og giver en familie af funktioner som resultat.
 • Kurveintegral: Repræsenterer integrationen langs en kurve i et vektorfelt.
 • Overfladeintegral: Repræsenterer integrationen over en overflade i tredimensionelt rum.
 • Dobbelt integral (∬): Betegner processen med at integrere en funktion over to variable. Det bruges ofte til at finde volumen under en overflade i tredimensionelt rum.
 • Tredobbelt integral (∭): Bruges til at integrere en funktion over tre variable, hvilket typisk repræsenterer volumen af en solid i tredimensionelt rum.

Anvendelser af Integraltegnet i Forskellige Fagområder

Integraltegnet (∫) og dets varianter (∬ og ∭) har anvendelser inden for flere discipliner:

 • Matematik: Bruges i calculus til at bestemme arealer, volumener og andre egenskaber.
 • Fysik: Bruges til at løse problemer relateret til bevægelse, energi, bølger og mere.
 • Ingeniørvidenskab: Bruges inden for forskellige ingeniørfagområder til design, analyse og modellering.

Sådan skriver du Integraltegnene ved hjælp af tastaturgenveje, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold Alt-tasten nede og tast den passende kode på det numeriske tastatur, og slip derefter Alt-tasten. (Den specifikke Alt-kode kan variere afhængigt af skrifttype og software.)
 • Mac: Den specifikke genvej kan variere. Specialiseret software eller indstillinger kan være nødvendige.
 • Linux: Tryk på Ctrl + Shift + u, indtast derefter den Unicode-hexadecimal og tryk på Enter.
 • HTML: Brug det navngivne tegn, der passer til hvert integraltegn, eller dets numeriske tegn.
 • LaTeX: For det enkelte integral, brug \int. For det dobbelte integral, brug \iint. For det tredobbelte integral, brug \iiint.

Symbolbilleder

Integral Symbol (Integraltegn)Double Integral Symbol (Dobbelt integraltegn)Triple Integral Symbol (Tredobbelt integraltegn)