Bagtast-symbol

Kopier / Sæt ind

Klik for at kopiere ▼
HTML betyder
⌫
U+232B
Bagtast-symbol
Dette symbol repræsenterer bagtastet, som findes på tastaturer. Det er bredt anerkendt inden for computere for at angive handlingen med at slette tegnet til venstre for markøren.
⌦
U+2326
Slet-symbol
Symboliserer sletfunktionen, som fjerner tegnet til højre for markøren.

Hvad er bagtast-symbolet?

Bagtast-symbolet, der er markeret som ⌫, er et symbol, der bruges til at repræsentere bagtast-funktionen på tastaturer. Denne funktion sletter tegnet til venstre for markøren eller indtastningspunktet. Symbolet er universelt anerkendt inden for computermiljøer.

Historie om bagtast-symbolet

Bagtast-tasten og det tilhørende symbol har været en standard del af tastaturlayouts siden de tidlige dage med skrivemaskiner. Inden for computing tillader bagtast-funktionen brugere at rette fejl eller foretage ændringer ved at fjerne tidligere indtastede tegn.

Sådan bruger du bagtast-symbolet

Bagtast-symbolet findes normalt på computer-tastaturer og bruges til at slette tekst. Det kan også vises i softwareapplikationer for at repræsentere handlingen med at slette eller gå tilbage.

Betydning af bagtast-symbolet

Bagtast-symbolet er et vigtigt værktøj inden for computing og digital kommunikation og muliggør rettelse af fejl og manipulation af tekst effektivt.

Sådan skriver du bagtast-symbolet

  • Bemærk: Direkte indtastning af bagtast-symbolet ⌫ gennem tastaturgenveje uden for dens funktion som slettetast understøttes ikke almindeligt på tværs af alle platforme.

Kopiering af tekniske symboler

For brugere, der ønsker at kopiere tekniske symboler, er den tekniske symboler-side en dedikeret ressource. Denne side giver eksklusivt en række symboler relateret til teknologi og tastaturer og giver brugerne mulighed for nemt at kopiere dem til brug i digitale dokumenter, kodning og kommunikation.

Symbolbilleder

Bagtast-symbolSlet-symbol