▩ firkantede symboler | ╬ linjesymboler | ▲ trekantsymboler | ◐ cirkel symboler | ☒ x mark symboler | ⭓ Andre former | 𖡎 Tilfældige Linjer
Klik på ikonet for at kopiere til udklipsholderen ▼
𖣯
※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke billede eller kombinerede tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Sæt ind
kvadrat plus
øverste halvdel af firkantet blok
nederste en ottende af firkantet blok
lavere en fjerdedel af kvadratisk blok
nederste tre ottendedele af kvadratisk blok
nederste halvdel af firkantet blok
nederste fem åttendedele af kvadratisk blok
nederste tre fjerdedele af kvadratisk blok
nederste syv åttendedele af kvadratisk blok
fuld firkantet blok
forlod syv åttendedele af kvadratisk blok
efterlod tre fjerdedele af kvadratisk blok
venstre fem ottendedele af firkantet blok
venstre fem ottendedele af firkantet blok
venstre halvdel af firkantet blok
forlod tre ottendedele af kvadratisk blok
efterlod et kvarter kvadratisk blok
venstre en ottendedel af den firkantede blok
højre halvdel af firkantet blok
lys skygge af firkantet blok
medium skygge af firkantet blok
mørk skygge af firkantet blok
øverste en ottende af firkantet blok
sort firkant
hvid firkant
hvid firkant med afrundede hjørner
hvid firkant indeholdende sort lille firkant
firkantet med vandret fyld
firkantet med lodret udfyldning
firkantet med ortogonalt krydshatchfyld
firkant med øverste venstre til nederste højre fyld
firkant med øverste højre til nederste venstre fyld
firkantet med diagonalt krydshatchfyld
sort lille firkant
hvid lille firkant
sort rektangel
hvidt rektangel
sort lodret rektangel
hvidt lodret rektangel
omvendt kugle
omvendt hvid cirkel
øvre halvdel invers hvid cirkel
nedre halv omvendt hvid cirkel
firkantet med venstre halvdel sort
firkantet med højre halvdel sort
firkant med diagonal øvre venstre halvdel
firkant med diagonal nederst til højre sort
hvid firkant med lodret halvlinie
kvadrant nederst til venstre i firkantet blok
kvadrant nederst til højre i firkantet blok
firkant øverst til venstre i firkantet blok
firkantet blok inkluderer firkant øvre venstre og nederste venstre og nederste højre
firkantet blok inkluderer firkant øverst til venstre og nederst til højre
firkantet blok inkluderer firkant øvre venstre og øverste højre og nederste venstre
firkantet blok inkluderer firkant øvre venstre og øverste højre og nedre højre
firkantet blok inkluderer firkant øverst til højre
firkantet blok inkluderer firkant øverst til højre og nederst til venstre
firkantet blok inkluderer firkant øvre højre og nedre venstre og nederste højre
hvid firkant med øverste venstre firkant
hvid firkant med kvadrant nederst til venstre
hvid firkant med kvadrant nederst til højre
hvid firkant med kvadrant øverst til højre