PI-symboler

Klik på ikonet for at kopiere til udklipsholderen ▼
Ππ𝜫𝝅𝝥𝝿𝞟𝞹Ппϖ
※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke billede eller kombinerede tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Sæt ind
π Græsk bogstav PI
𝝅 matematisk fed kursiv lille PI
𝝿 matematisk sans-serif fed lille PI
𝞹 matematisk sans-serif fed kursiv lille PI
П cyrillisk bogstav PI
п cyrillisk lille bogstav PI
Produkt symbol
bogstav PI med konturstil
kinesisk fonetisk notation. Udtale ligesom engelsk M.
kinesisk karakter, betyder det ruvende og maverick.