I kyrillisk sprog, ҉ betyder en million. Det ligner en støjende signal, og overlapper med tidligere charactor. Folk kan lide at bruge dette til at dekorere tekststrengen. Tekst bliver svært at sige, men synlige. Det er meget lig usynligt blæk i iPhone. Output er almindelig tekst, som gør det muligt at vise på facebook og twitter.

Skriv venligst teksten:
Resultat: